קונצרטים מוסברים לכל

קונצרטים מוסברים לכל המשפחה בשיתוף עם עמותת המוסיקון.               

חוויה מוזיקלית לקטנים ולגדולים.