פרויקט שכנים

תכנית 'שכנים' של ׳קרן בכבוד – המרכז לאחריות חברתית׳ , פועלת ליצירת מפגש ושיח פורה ומכבד בין משפחות ויחידים, אזרחים יהודים וערבים. התכנית שואפת לצמצם את הזרות בין המגזרים, ולבנות בסיס משותף להכרות, לחברות, ולחיים משותפים (כשהדגש על בניית קשרים אותנטיים וחווית יחד).

התכנית מפגישה משפחות יהודיות מקהילות רפורמיות ברחבי הארץ עם משפחות ערביות מקהילות שכנות לסדרת מפגשים המובנית ומונחית בקו, מנחים יהודים וערבים. קמץ ומתנ"ס אבו גוש נפגשים על בסיס קבוע במסגרת תכנית זו.