אוגדן הגות לערב פסח


מה הסיפור שלנו? ואיך לספר אותו?
מאת צבי גילת

פרט ליום הכיפורים, פסח הוא החג שכמעט כל היהודים, שומרי מצוות וכאלה שאינם, חוגגים אותו. אין זה מקרה. בעיקרו, החג נועד להזכיר לנו מי אנחנו, מה הסיפור שלנו, מהו הזיכרון שלאורו אנחנו הולכים בחיים, כיחידים וכאומה. הרעיון מופיע כבר בדברי ההכנה של משה לעם, בראשית חודש ניסן, טרם יציאת מצרים (בספר שמות, פרק יב, וכדאי מאוד לקרוא את כל הפרק): יד וְהָיָה הַיּוֹם הַזֶּה לָכֶּם לְזִכָרוֹן וְחַגֹּתֶּם אֹּתוֹ חַג לַיהוָה לְדֹּרֹּתֵיכֶּם חֻקַת עוֹלָם תְחָגֻהוּ.
מה שייעשה באותו לילה, יבנה את יסדות הזכרון. לקראת היציאה החפוזה ממצרים, משה מצווה על העם להתכונן– להכין לעצמם ארוחה אחרונה לקראת הדרך, שאותה יאכלו בארוחה משפחתית, ואולי אף בהרכב גדול יותר (וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶה לְבֵית-אָבֹת שֶה לַבָיִת. ד וְאִם-יִמְעַט הַבַיִת מִהְיוֹת מִשֶה וְלָקַח הוּא וּשְׁכֵנוֹ הַקָרֹב אֶל-בֵיתוֹ בְמִכְסַת נְפָשֹׁת אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ תָכֹסּוּ עַל-הַשֶה). תפריט הארוחה יהיה שה מהעדר  (שֶה תָמִים זָכָר בֶן-שָׁנָה יִהְיֶה לָכֶם מִן-הַכְבָשִים וּמִן-הָעִזִים תִקָחוּ - . בני ישראל, כידוע, היו רועים במצרים ), את השה יש להכין על האש (ח וְאָכְלוּ אֶת-הַבָשָר בַלַיְלָה הַזֶה צְלִי-אֵשׁ וּמַצּוֹת עַל-מְרֹרִים יאֹכְלֻהו.

ויש לאכול אותו מהר ( יא וְכָכָה תאֹכְלוּ אֹתוֹ מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים נַעֲלֵיכֶם בְרַגְלֵיכֶם וּמַקֶלְכֶם בְיֶדְכֶם וַאֲכַלְתֶם אֹתוֹ בְחִפָזוֹן פֶסַח הוּא לַיהוָה) ולחסל את שאריותיו שלא נאכלו ( י וְלאֹ-תוֹתִירוּ מִמֶנּוּ עַד-בֹקֶר וְהַנֹּתָר מִמֶנּוּ עַד-בֹקֶר בָאֵשׁ תִשְרֹפוּ). את השה יש לאכול על מצות ומרורים, כפי שכבר הוזכר, אבל את המצות יש לאכול שבעה ימים, ולהשבית כל שאור (כל לחם שבצקו תפח) במשך אותם שבעה ימים. גם זה, לצורך זכרון (יז וּשְׁמַרְתֶם אֶת-הַמַצּוֹת כִי בְעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶה הוֹצֵאתִי אֶת-
צִבְאוֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם וּשְמַרְתֶּם אֶּת-הַיּוֹם הַזֶּה לְדֹּרֹּתֵיכֶּם חֻקַת עוֹלָם) .

שתי המצוות, אכילת מצות ואכילת הפסח (כך נקרא השה, וגם החג, משום שבליל היציאה מעבדות מצרים,
בהכותו אל כל מצרים במכת בכורות, פסח אלהים על בתי העברים) נועדו לצורך הזכרון. אליהן נוספה מצווה
שלישית: לספר את הסיפור, לספר אותו לבני הדור הבא, שלא חוו את חווית היציאה מעבדות לחירות. (כו וְהָיָה
כִי-יאֹּמְרוּ אֲלֵיכֶּם בְנֵיכֶּם מָה הָעֲבֹּדָה הַזאֹּת לָכֶּם. כז וַאֲמַרְתֶּם זֶּבַח-פֶּסַח הוּא לַיהוָה אֲשֶּר פָסַח עַל-בָתֵי בְנֵי-
יִשְרָאֵל בְמִצְרַיִם בְנָגְפוֹ אֶּת-מִצְרַיִם וְאֶּת-בָתֵינוּ הִצִיל). וכבר בפרק מאוחר יותר, שמות פרק יג, נאמרת המצווה
הזו שוב: ח וְהִגַדְתָ לְבִנְךָ בַיּוֹם הַהוּא לֵאמֹּר בַעֲבוּר זֶּה עָשָה יְהוָה לִי בְצֵאתִי מִמִצְרָיִם שלוש מצוות, איפוא: אכילת הפסח, שבעה ימים של מצות, סיפור. אין שום מצווה לקרוא את ההגדה של פסח. זו מסורת, דרך שנוצרה כדי להקל לספר את הסיפור, להקל על מצוות “והגדת”.

הפסח הראשון נעשה במצרים, ערב היציאה ממנה. הפסח השני נעשה במדבר (אפשר לקרוא על כך בספר במדבר
פרק ט). בספר דברים (פרק טז), טרם הכניסה לארץ , מנחה משה את בני ישראל כיצד יוחג החג מעתה ואילך:
ב וְזָבַחְתָ פֶסַח לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ צאֹן וּבָקָר בַמָקוֹם אֲשֶּר-יִבְחַר יְהוָה לְשַכֵן שְמוֹ שָם. ג לאֹ-תאֹכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת
יָמִים תאֹכַל-עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי כִי בְחִפָ זוֹן יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְמַעַן תִזְכֹּר אֶּת-יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶּרֶּץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי
חַיֶּּיךָ… ה לאֹּ תוּכַל לִזְבֹּחַ אֶּת-הַפָסַח בְאַחַד שְעָרֶּיךָ אֲשֶּר-יְהוָה אֱלֹהֶּיךָ נֹּתֵן לָךְ. ו כִי אִם-אֶּל-הַמָקוֹם אֲשֶּר-
יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶּ יךָ לְשַכֵן שְמוֹ שָם תִזְבַח אֶּת-הַפֶּסַח בָעָרֶּב כְבוֹא הַשֶּמֶּש מוֹעֵד צֵאתְךָ מִמִצְרָיִם. ז וּבִשַלְתָ
וְאָכַלְתָ בַמָקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בוֹ וּפָנִיתָ בַבֹקֶר וְהָלַכְתָ לְאֹהָלֶיךָ
זאת אומרת: מעתה והילך, הפסח יאכל במקדש, בירושלים, ורק שם
אז מה עושים עכשיו, כשבית המקדש חרב, איך תתקיים המצווה?

ארוחת הסדר שאנחנו עורכים בעוד כמה ימים היא זכר לפסח שנאכל בחצר המקדש בירושלים. זכרון של סעודה
שהיא עצמה נועדה לצורך זכרון. את המצות – אותן אפשר לאפות ולאכול בכל מקום – נאכל גם כן למען אותו
זכרון. אבל עכשיו, בהיעדר היכולת לקיים את מצוות סעודת הפסח, עולה חשיבותה של המצווה השלישית –
לספר את הסיפור. מה עם הסיפור? איך לספר את הסיפור?

נראה שכל סעודת ליל הסדר היא לשם כך: המאכלים המונחים על השולחן, אופן האכילה, שאלת הקושיות,
קריאת ההגדה – כל זה נועד לסייע לנו לספר את הסיפור.
את השורש של מבנה הסדר, ואת ההצעות כיצד לספר את הסיפור, אפשר למצוא כבר במחשבת חז"ל, אנשי
הדור שלאחר החורבן, שהיו צריכים להתמודד עם השאלה כיצד לשמר את זכרון הפסח מבלי היכולת לאכול את
זבח פסח במקדש החרב. ההלכות שקבעו לשם כך נמצאות במשנה, במסכת פסחים, בעיקר בפרק העשירי,
האחרון במסכת.

הפרקים הקודמים לו, עוסקים בשלל עניינים רלוונטיים לחג – בדרך לבער את החמץ (מדבריהם נראה שלא היו
אובססיביים לגבי נקיונות הפסח מחשש להימצאות חמץ בבית. הנה, למשל, מתוך שתי המשניות הראשונות
במסכת: א,א אור לארבעה עשר, בודקין את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסין בו חמץ, אינו צריך
בדיקה…א,ב אין חוששין שמא גררה חולדה (את החמץ) מבית לבית, וממקום למקום; אם כן מחצר לחצר,
ומעיר לעיר–אין לדבר סוף).

הם גם מצאו פתרונות מקוריים לתקלות אפשריות. למשל, משנה בפרק ג:  ג,ז ההולך לשחוט את פסחו, ולמול
את בנו, ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך הבית–אם יכול לחזור ולבער ולחזור
למצוותו, יחזור; ואם לאו, יבטל בליבו… (זאת אומרת: אדם הלך לדבר מצווה חשוב, ונזכר בדרך שהשאיר
חלה של אנג’ל במרכז המטבח. עוד מעט נכנס החג, והוא לא יספיק לחזור הביתה ולשרוף אותה, והרי נאמר “לא
יראה לך חמץ בכל גבולך”…שוד ושבר, מה עושים? ”יבטלו בליבו". והריהי, החלה, כאילו לא היתה…).

הפרקים הבאים עוסקים באיסור העבודה בחג, עד מתי וכיצד מותר להאכיל את בעלי החיים, המאכלים המותרים
בו, דרכי שחיטת הפסח, ואיך להימנות עליו )אולי מכאן שורשה של השאלה הפופולרית והמטרידה לעתים,
"איפה אתם בפסח?") – הגענו לפרק העשירי. הנהו. ננסה ללמוד אותו כאן, נראה מתוכו כיצד בונים זכרון, כיצד
מספרים סיפור.

י,א ערב פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך. אפילו עני שבישראל, לא יאכל עד שיסב; לא
יפחתו לו מארבעה כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. (נאכל רק כשיחשך. איפה אכלנו רק בחושך? זה יזכיר
בוודאי אל ליל היציאה ממצרים. נשתה במהלך הסעודה ארבע כוסות של יין, רמז לאדנות, בעל-בתיות. אפילו
עני, בערב הזה, שותה, כדי שירגיש אדון, וגם אם על חשבון הקופה הציבורית, התמחוי. בערב הזה, אינו עבד
לעוניו).

י,ב מזגו לו כוס ראשון–בית שמאי אומרין, מברך על היום, ואחר כך מברך על היין; בית הלל אומרין,
מברך על היין, ואחר כך מברך על היום. (מחלוקת הלכתית: על מה מברכים קודם , על היין, או על הזמן,
"שהחיינו וקיימנו").

י,ג הביאו לפניו, מטבל בחזרת עד שהוא מגיע לפרפרת ולפת. הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת, אף על פי
שאין חרוסת מצוה; רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, מצוה. ובמקדש, מביאין לפניו גופו של פסח. (עורך
הסדר, בעל הבית, “הביאו לפניו", הריהו כאדון, אוכל את הירק שהינו סימן למרור- חזרת ממש, או חסה –
כשהוא מטבל אותו במשקה. אוכל מצה, ירק, חרוסת -גם היא רמז,על שום צורתה, לעבודה בטיט במצרים –
ואח"כ, בימי המקדש, היו אוכלים כאן את הארוחה העיקרית, את הפסח.

ועכשיו המשנה העיקרית, שהיא הבסיס להגדה של פסח שאנחנו קוראים, שהיא גם המשנה העיקרית
המנחה כיצד לספר את הסיפור שלנו.

י,ד מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל. אם אין דעת בבן–אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל
הלילות: שבכל הלילות, אין אנו מטבלין (טובלים את הירק במשקה) אפילו פעם אחת; והלילה הזה, שתי
פעמים. שבכל הלילות, אנו אוכלין חמץ ומצה; והלילה הזה, כולו מצה. שבכל הלילות, אנו אוכלין בשר
צלי שלוק ומבושל; והלילה הזה, כולו צלי. (למה רק צלי? כי כך צווינו לקראת יציאת מצרים: רק צלי אש,
מצות ומרורים. המאכלים שעל השולחן נועדו לגרות שאלות. השאלות נועדו לגרות סיפור). כאן במשנה ממש
נמצא הנוסח של ה"מה נשתנה" המוכר לנו. הבן שואל שאלות, כדי שמהתשובות עליהן יווצר הסיפור. אם הבן
אינו יכול עדיין לשאול – אביו שואל, כדי לגרות את מחשבתו, ולספר את הסיפור. הלילה הזה שונה מכל הלילות.
במה הוא שונה? יש לכך סיבה. יש סיפור מאחרי כל זה. הסעודה נועדה לתכלית הסיפור. לפי דעתו של בן, אביו
מלמדו (מכאן “ארבעת הבנים” שבהגדה. הילדים, שהם קהל היעד של הסיפור, שונים. צריך להתאים את הסיפור
לרמתו ואופיו של כל אחד מהם) . מתחיל בגנות, ומסיים בשבח; (ככה מספרים את הסיפור שלנו, אומרים לנו
חז"ל. הוא מתחיל רע ומסתיים בהפי-אנד). ודורש מ"ארמי אובד אבי " דברים כו ה , עד שהוא גומר את כל
הפרשה. כאן מנסים חז"ל לתת מענה לשאלה שכל מי שרוצה לספר ספור, שאלה שכל כותב מתחיל מתחבט בה:
מאיפה מתחיל הסיפור? מה משפט פתיחה של הסיפור? מאיפה מתחיל הסיפור שלי, למשל – מילדותי בפתח
תקווה? מהשירות הצבאי שלי? אולי הוא מתחיל בכלל מהמפגש הראשון בין אבי ואימי? אולי עוד קודם לכן,
מילדותו של אבי, מתקופת חייו במחנה הריכוז בשואה? אולי עוד קודם לכן? ומאיפה מתחיל הסיפור שלנו כעם?
מבריאת העולם? מאברהם? מבני נכדו, ישראל, היורדים מצרימה? מהפסוק השמיני בספר שמות "ויקם מלך חדש
על מצרים אשר לא ידע את יוסף”? חז"ל מצאו בתורה פרשיה קטנה שלדעתם מחזיקה את הדי.אן. אי. של
הסיפור שלנו. היא מופיעה בספר דברים, פרק כו, ויש זמן מסויים,ח-פעמי, שיש לאמרה: א וְהָיָה כִי-תָבוֹא אֶל-
הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה וִירִשְׁתָהּ וְיָשַׁבְתָ בָהּ. ב וְלָקַחְתָ מֵרֵאשִׁית כָל-פְרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תָבִיא מֵאַרְצְךָ
אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ וְשַמְתָ בַטֶנֶא וְהָלַכְתָ אֶל-הַמָקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵן שְׁמוֹ שָׁם. ג וּבָאתָ אֶל-
הַכֹהֵן אֲשֶׁר יִהְיֶה בַיָּמִים הָהֵם וְאָמַרְתָ אֵלָיו הִגַדְתִי הַיּוֹם לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ כִי-בָאתִי אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַע יְהוָה לַאֲבֹתֵינוּ
לָתֶת לָנוּ. ד וְלָקַח הַכֹהֵן הַטֶנֶא מִיָּדֶךָ וְהִנִּיחוֹ לִפְנֵי מִזְבַח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.

והנה מה שצריך לומר כל אחד מבני העברים, כשהוא מביא את הביכורים הראשונים שלו למקדש.
ה וְעָנִיתָ וְאָמַרְתָ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶ יךָ: אֲרַמִי אֹבֵד אָבִי וַיֵּרֶד מִצְרַיְמָה וַיָּגָר שָׁם בִמְתֵי מְעָט וַיְהִי-שָׁם לְגוֹי גָדוֹל עָצוּם
וָרָב. ו וַיָּרֵעוּ אֹתָנוּ הַמִצְרִים וַיְעַנּוּנוּ וַיִּתְנוּ עָלֵינוּ עֲבֹדָה קָשָׁה. ז וַנִּצְעַק אֶל-יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵינוּ וַיִּשְׁ מַע יְהוָה אֶת-קֹלֵנוּ
וַיַּרְא אֶת-עָנְיֵנוּ וְאֶת-עֲמָלֵנוּ וְאֶת-לַחֲצֵנוּ. ח וַיּוֹצִאֵנוּ יְהוָה מִמִצְרַיִם בְיָד חֲזָקָה וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה וּבְמֹרָא גָדֹל וּבְאֹתוֹת
וּבְמֹפְתִים. ט וַיְבִאֵנוּ אֶל-הַמָקוֹם הַזֶה וַיִּתֶן-לָנוּ אֶת-הָאָרֶץ הַזאֹת אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ. י וְעַתָה הִנֵּה הֵבֵאתִי אֶת-
רֵאשִׁית פְרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר-נָתַתָה לִי יְהוָה. 

בפסוקים הללו, אומרים לנו חז"ל, נמצאת התמצית של הסיפור שאנחנו רוצים לספר לבנינו בסדר פסח. אנחנו לא צריכים רק לקרוא אותם, אומרים לנו חז”ל, אנחנו צריכים "לדרוש" אותם. לדרוש=לתבוע. לדרוש=לבקש. לדרוש=לשאת דרשה, כל אחד כפי יכולתו והבנתו. זה מה שמוטל עלינו במצוות הסיפור. מי הוא ה"ארמי אובד" שהיה אבי? אברהם, שהיה אבוד באור כדים? יעקב, שכמעט אבד בביתו של לבן הארמי? ואיפה היה אבוד אבי שלי?

ההגדה, שנוצרה דורות אחר כך, משחזרת את מה שנאמר בפרק, ובעיקר דורשת. דרשות של רבי עקיבא וחכמים
אחרים בני דורו על יציאת מצרים ועל מצוות הפסח, שנועדו לפטור אותנו, על ידי קריאת ההגדה, מלדרוש את
הסיפור בכוחות עצמנו. לא פלא שבכל שנה יוצאת לאור לפחות הגדה אחת חדשה. גם השנה – ויש על כך
פרסומות לרוב ברדיו – יוצאת לאור "הגדה ישראלית" שיש בה קטעים מההגדות שנאמרו בקיבוצים בארי וניר-
עוז. כי הדרש תמיד מתחדש. כי המציאות מתחדשת. אבל בליבה הסיפור הקדום, סיפור יציאת מצרים, שמעלה
את השאלות הבסיסיות ביותר בחיינו: מי אנחנו? מה הם הנסיונות שעיצבו ומעצבים אותנו? למה אנחנו
משועבדים או היינו משועבדים? מהי חירות? איך אפשר להשתחרר? מי יכול לשחרר אותנו? ועוד – גם את
השאלות יש לדרוש.

ומי שלא די לו בזה, כהנחיה ברורה איך לספר את הסיפור, הנה המשנה הבאה הקובעת את היתדות לסיפור:

י,ה רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו; ואלו הן–פסח, מצה,
ומרורים. פסח, על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצריים; מרורים, על שם שמיררו המצריים את
חיי אבותינו במצריים; מצה, על שם שנגאלו. בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצריים; לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר להדר לרומם לגדל לנצח למי שעשה
לנו את כל הניסים האלו, והוציאנו מעבדות לחירות. ונאמר לפניו, הללו יה.

שלושה יסודות לסיפור: פסח- על שום הפסיחה הגורלית עלינו, כששאר מצרים לוקים במכת בכורות. מרור – על
שום הנסיון המר שקדם לכך (“בכל דור ודור”?). מצה – על שום שנגאלנו. בלעדיהם, לא יצאנו חובת הסיפור.
והדבר החשוב יותר מכל, בעיני: בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים; לא רק
לצורך הסיפור "חייב אדם לראות עצמו", להיכנס אל תוך הסיפור, כאילו הוא הוא, הוא עצמו, במרכז העלילה.
לא רק. אלא גם כדי להבין שהסיפור הזה הוא לא עוד סיפור של מאורע היסטורי, שאירע ועיצב את תודעתנו,
אלא הוא סיפור נצחי, שקורה עכשיו, שקורה תמיד. מה אנחנו עכשיו? עברים או מצרים? (במצרים, כך על פי
התורה, גם המצרים היו עבדים לפרעה.ודווקא יוסף שלנו הוא שהביא את הרעיון(. אנחנו עם עבדים או בני
חורין? למה אנחנו עבדים היום? ("קונספציות", למשל?), אנחנו עם? יש בינינו ערבות הדדית? מי מנהיג
אותנו,)אלהים, משה, אולי פרעה(? מי לא נמצא איתנו היום, סביב שולחן הסדר? האם עשינו הכל כדי שיהיה
איתנו? ועוד…

הסיפור נמשך. חובה לספר אותו, לעצמנו ולזולתנו. להיות חלק ממנו. לדרוש אותו.

הזמן הזה- כיצד נקיים את ליל הסדר השנה ? הרב פרופ' יהוידע עמיר


חגיגת ליל הסדר קשה השנה על כולנו, משורה של סיבות הכרוכות זו . אנחנו בעיצומה של שנה האבל על טבח השבעה באוקטובר. מרבית החטופות והחטופים לא שוחררו עדיין והדאגה אוכל לבבות. גם הזעקה והזעם נוכח הספק אם במעגלים הלאומיים והבי נלאומיים נעשה ככל הניתן להשיבם. אנו אבלות ואבלים על הנופלות והנופלים מאזאותו יום מר ונמהר. ההרס שגרמנו, המוות שהבאנו, המצוקה והרעב שאנו בין המחוללים אותם – מטילים צל כבד על חיינו. הדאגה שמא עוד מצפים לנו אסונות אינה מרפה. הייאוש מאיים לגבור על התקווה. בתוך כל אלה אנו מגיעות ומגיעים לליל הסדר, החג המציין את הולדתה של אומה, את בקיעתה של החירות, את הרגע שהמסורת שלנו כינתה "גאולה ראשונה".

מול כל הקשיים המעכבים יש סיבה גדולה ומכרעת לקיים את ליל הסדר: הדבקות בחיים, באמונה, במצווה לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצריים, לעשות ככל שנוכל למען נצא מן המיצר. ולהנחיל דבקות זו לדורות הבאים, ממש כשם שהיא הונחלה מדור לדור גם בעתות מצוקה וחורבן. התלמוד הבבלי (בבא בתרא, דף ס, עמוד ב) מספר כיצד התייצב רבי יהושע, בן הדור שלאחר חורבן הבית השני, אל מול אלה שבשם האבל ביקשו להינתק מהחיים; שהרי כיצד ניתן לחיות, לשמוח, לאכול ולשתות בעתות כאלה. אנו חייבים, אמר רבי יהושע גם להגביל את האבל, גם למצוא בתוכו ממש את היסודות המחיים ומרווי-הנפש והרוח. "שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר … ולהתאבל יותר מדי אי אפשר – שאין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בה".

בבואנו להתכונן לליל הסדר נצטרך לשאול את עצמנו כיצד נקיים אותו? מה נשנה? מה נוסיף? מה נלמד השנה שלא
לימדנו בשנים קודמות? מה נאמר ומה נשיר?

הרבה יעל קריא, הרבה של המועצה האזרית מטה אשר שפעלה שנים רבות במועצה האזורית שער הנגב, יזמה מפעל
של יצירה, חשיבה, צילום וכתיבה. השתתפו בו רבים מבנות ומבני קהילות המפונים והעקורים לצד רבות ורבנים.
את פרי ההילולים של עמל זה תוכלו למצוא באתר: 24/#paryer-https://passover.reform.org.il/hagada
מומלץ מאוד לקחת את הזמן ולהתבונן בלב פתוח ובאהבה במבחר גדול זה. ייתכן מאוד שתמצאו בו חומרים ורעיונות
שתרצו לשלב בסדר של משפחותיכם ומשפחותיכן. אנא, הביאו דברים בשם אומרם, אך הרגישו חופשיים להעתיק,
לערוך ולהתאים למשתתפות ולמשתתפים בסדר שלכם (בייחוד חשבו מה מתאים לילדים!).

הגדה לזמן הזה הייתה, 15 שנים לפני אתגרי הסדר של השנה המיוחדת והקשה הזו, כותרת ההגדה שהוצאנו במר"ם,
בעריכת הרבה דליה מרקס, הרב יהורם מזור ואנוכי. הזמן ניבט אז אחרת, האתגרים נצבעו בצבע שונה, אבל התשתית
הרוחנית נותרה רלבנטית עד מאוד. להלן אביא כמה מהדברים שבחרנו להביא אז, שחיברנו או אספנו מרחבי היצירה
היהודית והעולמית. בדברים שאני כתבתי הכנסתי מעט שינויים, המתאימים לנו בשנה זו. וכמובן, בכל המובא להלן
נתונה הרשות נתונה להעתיק, להשתמש, לערוך ולהתאים לצרכינו העכשוויים. ובלבד שנביא דברים בשם אומרם.

אלוהים גואל המדוכאים

מושג האלוהים בחינת גואל המדוכאים חולל מהפכה במשמעות הדת ובתפקיד שהיא ממלאת בחיי האדם; הוא העניק לה משמעות ככזו המרוממת את תכונות הנפש המוסרית. דת ישראל ממקמת את תחיית הטבע, בחינת גילוי אלוהי, במדרגה נמוכה מתחיית רוח האדם על ידי החירות. פסח הוא בראש ובראשונה "זמן חירותנו". רבים סוברים כי הדת והחירות סותרים מטבעם מטבעם זה את זה. הם מניחים כמובן מאליו כי עיקר תפקידה של הדת היא לרסן את החירות. כנגד תפיסה מוטעית זו של החירות, הבאה מתוך ראייתה כהפקרות או כהזיה מדינית, מדגיש חג הפסח – מכוח הדבקות שלו באלוהים ככוח המוליך אל החירות – את הרעיון כי החירות היא שורש חייו הרוחניים של האדם ותנאי עיקרי להגשמתו העצמית. היא גאולת נפשו. 
מעובד ע"פ מרדכי מנחם קפלן, ערכי היהדות והתחדשותם, עמ' 251

יש אנשים בעולם שהם כה רעבים, שהאלוהים אינו יכול להתגלות בפניהם אלא בצורה של פת לחם.
מיוחס למהמטמה גנדי

במלים הקצרות של "הא לחמא עניא" מתומצת תוכנו של ליל הסדר. אנו פותחים במצה ובזיכרון
העבדות. בלילה זה, שבו אנו חוגגים ומרבים במאכל ובמשתה, אנו מציבים לנגד עינינו את "לחם
העוני" שאכלו אבותינו במצרים. העוני והרעב אינם רק נחלת העבר. רק האחריות החברתית, "לעני
שבישראל" ולעניי העמים כאחת, מעניקה משמעות לזיכרון העוני והעבדות שבעבר. מתוך ראייה זו
אנו מביטים אל מציאות חיינו ומבטאים את תקוות הגאולה השלמה, את הביטחון בניצחון החירות
על השעבוד ואת האמונה בהשתרשות בארצנו.
כשאנו קוראים היום, במציאות החיים הישראלית, את ההגדה שנתחברה במהלך דורות הגלות,
אנחנו יודעים שאיננו בגלות. אנחנו כאן ואנחנו רוצים להיות כאן. המקום הזה – שאיננו מושלם
ושעלינו מוטל לתקנו ולבנותו – הוא ביתנו. "כאן", הארץ הזאת, היא הארץ שאנחנו שייכים אליה
ושהקמנו בה את מדינתנו. ועם זאת, אנו ממשיכים ואומרים "השנה כאן, לשנה הבאה בארץ
ישראל" כביטוי לשותפות עם רבים כל כך בעם ישראל החיים בתפוצות ומבקשים לגבש את יחסם
אל ארץ ישראל. בכל זאת אנו אומרים "השנה עבדים, לשנה הבאה בני חורין", כי יודעים אנו, שכל
עוד לא תם השעבוד מקרבנו ומקרב האנושות, עדיין גם אנו איננו בני חורין עם תום.
הרב יהוידע עמיר

מדרש ארבע הבנות:
כנֶגֶד אַ רבַע בָּנוֹת דִּברָּה תּוֹרָּה:
אַחַת חֲכָּמָּה , אַחַת כוֹעֶסֶת, אַחַת תַּמָּה ואַחַת שֶאֵינָּהּ יוֹדַעַת לִּשאֹל.

חֲכָמָה מה הִיא אוֹמֶרֶת? – מָּה הָּעֵדוֹת והַחֻקִּים והַמִּ שפָּטִּים אֲשֶר הוֹרִּישוּ אֲבוֹתֵינוּ ואִּמוֹתֵינוּ לָּנוּ?
אַף אַתֶּם אִּ מרוּ לָּהּ: "עֵדוֹת" – עַל שוּם שֶאִּמוֹתֵינוּ גַם הֵן עֵדוֹת לאוֹתוֹ הַנֵס.
"חֻקִּים" – עַל שוּם שֶנִּ תּנוּ לָּנוּ חֻקִּים לָּשׂוּחַ בצִּלָּם וּ להָּשִּׂיחַ בָּהֶם, שֶנֶאֱמַר: " ואָּשִּׂיחָּה בחֻקֶיךָ " (תהלים
קיט, מח).
"מִּשפָּטִּים" עַל שוּם: מִלִּים, שירָּה, פרשָּנוּת מִּתחַדֶשֶת, טִיּוּב ותִּקוּן, שֶאָּנוּ מחֻיָּּבִּים בָּהֶם.

כּוֹעֶסֶת מה הִיא אוֹמֶרֶת? מָּה הָּעֲבוֹדָּה הַזאֹת לָּנוּ?
אַף אַתֶּם פִּרשׂוּ ידֵיכֶם לִּ קרָּאתָּהּ ואִּמרוּ לָּהּ: גַם לָּךְ חֵלֶק בלֵיל יצִּיאַת מִּצרַיִּם הַזֶה, שֶנֶאֱמַר: " ב שׂכַר
נָּשִּים צִּדקָּנִּיּוֹת… נִּגאֲלוּ יִּשׂרָּאֵל מִּמִּצרַיִּם") בבלי,סוטה יא ע"ב (וגַם קוֹלֵךְ רָּאוּי לוֹ שֶיִּּשָּמַע מִּתרוֹנֵן
בשִּירַת הַחֵרוּת, שֶנֶאֱמַר עַל מִּריָּם הַנבִּיאָּה: "וַתֵּצֶאן כָּל הַנָּשִּים אַחֲרֶיהָּ בתֻפִּים וּבִּמחֹלֹת" (שמות טו,
כ).

תמָה מה הִיא אוֹמֶרֶת? מַה זאֹת?
וַאֲמַרתֶּם אֵלֶיהָּ: " בכָּל דוֹר וָּדוֹר חַיּב אָּדָּם לִּראוֹת אֶת עַצמוֹ כאִּלוּ הוּא יָּצָּא מִּמִּצרַיִּם".
"אָּדָּם" – כָּל אָּדָּם, שֶנֶאֱמַר: "זָּכָּר וּנקֵבָּה ברָּאָּם … וַיִּּ קרָּא אֶת שמָּם אָּדָּם" (בבראשית ה, ב).
"עַצמוֹ" מַה טעֲמוֹ ? לכָּל אֶחָּד ואַחַת מֵאִּתָּּנוּ מִּצרַיִּם, שֶאוֹתָּהּ אָּנוּ מצֻוִּּים להַכִּיר, שֶאוֹתָּהּ אָּנוּ מצֻוִּּים
לָּצֵאת, שֶאוֹתָּהּ אָּנוּ מצֻוִּּים להוֹצִּיא מִּקִּרבֵנוּ.

שֶאֵינָהּ יוֹדעת לִשְׁאֹל
אַתֶּם פִּתחוּ ואִּמרוּ לָּהּ: "הָּרִּימִּי אַל תִּּירָּאִּי" (ישעיהו מ, ט) "כִּי קוֹלֵךְ עָּרֵב" (שיר השירים ב, יד).
כֹחֵנוּ יִּגָּרַע ויִּ מעַט בִּ לעָּדַיִּךְ.
"בִּ נעָּרֵינוּ וּבִּ זקֵנֵינוּ נֵלֵךְ בבָּנֵינוּ וּבִּ בנוֹתֵנוּ בצאֹנֵנוּ וּבִּ בקָּרֵנוּ נֵלֵךְ כִּי חַג ה' לָּנוּ:" (שמות י, ט) כִּי שֻתָּּפִּים
כֻלָּנוּ בִּיצִּיאַת מִּ צרַיִּם. מִּי יִּתֵּן וּ בשִּׂ מחַת חֵרוּתֵנוּ נִּ היֶה קַשוּבִּים לקוֹלוֹת כָּל בָּאֵי עוֹלָּם.
הרבה תמר דבדבני והרבה דליה מרקס

בכל דור ודור
ההגדה מלמדת, שהבטחת האל לאברהם בברית בין הבתרים לא הייתה מוגבלת לעבדות מצרים
ולגאולה ממנה. "בכל דור ודור", מסבירה ההגדה, קמים על עם ישראל אויבים המבקשים לכלותו.
רק הבטחת האל להצילו עומדת לעם ומקיימת אותו. מחבריו של טכסט זה בטאו בו תחושה קשה
של נרדפות מתמדת, של חיים ללא ביטחון ומשענת, לבד מהביטחון באל וההישענות עליו. בדבריהם
מהדהד ניסיון היסטורי של עם למוד רדיפות, גזירות ופוגרומים.

אנו, החיים במדינת ישראל, המגנים על עצמאותנו ועל חיינו והמחזיקים בידינו את הכוח הצבאי
והכלכלי הדרוש לכך, שוב איננו רשאים לראות כך את קיומנו ואת מעמדנו. אנו מצוּוים לזכור
ולהזכיר את ניסיון אמותינו ואבותינו. אנו מצוּוים לדעת שלא חלפו האויבים ולא חלפה האיבה.
ועם זאת, אסור לנו להיגרר אל תודעת- קורבן שאינו אחראי לגורלו ולמעשיו. אדרבא, עלינו חלה
מצווה אחרת. אנחנו מצוּוים ב"בכל דור ודור" האחר של ההגדה, זה ה מצווֶה עלינו לראות עצמנו
כאילו יצאנו ממצרים; זה ה מצווֶה עלינו להישמר מכל משמר שמא נשעבד, שמא נרדוף, שמא נקום
לכלות. מפני סכנה זו לא תציל אותנו הבטחת האל. רק אנו, בכוח הכרעתנו הרוחנית והמוסרית –
נוכל להיאבק על קיום המִּצווָּה.
הרב יהוידע עמיר

משה נאבק למען הצדק
כשיוצא משה מבית חנוכו לשוק החיים, מיד הוא פוגש בעלבון הצדק, ומבלי להרבות מחשבות,
תובע הוא תיכף את העלבון הזה ותיכף מתגלע הריב הנצחי שבין הנביא ובין החיים.
"איש מצרי מכה איש עברי", התקיף רומס ברגל גאוָּה את החלש: זה הוא החזיון הראשון, מעשה
בכל יום, – ומתמרמר הנביא ועומד לימין החלש. מעט מעט הוא הולך ומכיר את החיים יותר ורואה
חזיון עוד יותר מעציב: "שני עברים נִּצים", שניהם אחים, שניהם חלשים, שניהם עבדים לפרעה –
והם נצים ומכים זה את זה!.. ועוד הפעם מתקומם הצדק בלב הנביא, והוא מתעבר על ריב לא לו.
ובפעם הזאת נוכח לדעת, כי לא דבק נקל הוא להלחם מלחמת הצדק, כי החיים חזקים ממנו והרוצה
לעמוד נגדם מביא את עצמו בסכנה. אבל הנסיון הזה לא הועיל לו להיות "פִּקֵח" מעתה ולהשמר
לנפשו. קנאת הצדק גרשה אותו מארצו ומולדתו, ומיד כשהוא בא למקום ישוב חדש, עודנו יושב על הבאר מחוץ לעיר, עוד לא הספיק למצוא מכיר שיאספהו אל ביתו, – וכבר הוא שומע קול הצדק הנעלב, והוא רץ לעזרתו תיכף. לא עברים נצים הפעם, כי אם בני עם אחר אשר לא ידע . אבל מהבכך? הנביא אינו מבחין בין אדם לאדם, אלא בין צדיק ורשע.
אחד העם, "משה"

ישנו משהו בנשמה הזועק לחופש. ישנו משהו עמוק- עמוק בתוך נפשו של כל אדם המבקש את ארץ
כנען. אנשים אינם יכולים להסתפק במצרים, ובשלב כלשהו הם נעמדים וזועקים להגיע לארץ כנען
… אך החירות לעולם אינה ניתנת לאדם באופן ווֹלוֹ נ ט רי. המשעבד שולט עליך … הוא לעולם לא
יוותר על כך מעצמו. אז שלא יהיו לכם אשליות כאשר אתם יוצאים לשם הבוקר … החירות לעולם
אינה ניתנת על מגש של כסף, זה אף פעם לא קל … מי שרוצה לצאת ממצרים, צריך להתכונן להרגיש
הרבה שרירים כואבים. החירות לעולם אינה מושגת בקלות. היא מושגת בעבודה קשה והיא מושגת
בעמל; היא מושגת בשעות של ייאוש ושל אכזבה.

 זהו הסיפור הארוך של היציאה ממצרים: לפני שתגיעו לכנען יהיה לכם ים סוף לחצותו, יהיה הלב
הכבד של פרעה להתעמת אתו, ויהיו הרי הרוע וגבעות הגורל שבמדבר להתמודד עמם. ואפילו
כשתגיעו לארץ המובטחת – יש בני ענקים בארץ. מה שיפה זה שיש כמה אנשים שהיו כבר בארץ
המובטחת. הם ריגלו שם וקבעו: 'למרות שיש בני ענקים – עָּלֹה נַעֲלֶה ויָּרַ שנוּ אֹתָּהּ כִּי יָּכוֹל נוּכַל לָּהּ"!
מרטין לותר קינג, 1957

 

אני מאמין
שאול טשרניחובסקי

שַׂחֲקִי כִּי בָאָדָם אַאֲמִין,

כִּי עוֹדֶנִּי מַאֲמִין בָּךְ.

 

כִּי עוֹד נַפְשִׁי דְּרוֹר שׁוֹאֶפֶת

לֹא מְכַרְתִּיהָ לְעֵגֶל-פָּז,

כִּי עוֹד אַאֲמִין גַּם בָּאָדָם,

גַּם בְּרוּחוֹ, רוּחַ עָז.

 

רוּחוֹ יַשְׁלִיךְ כַּבְלֵי-הֶבֶל,

יְרוֹמְמֶנּוּ בָּמֳתֵי-עָל;

לֹא בָּרָעָב יָמוּת עֹבֵד,

דְּרוֹר – לַנֶּפֶשׁ, פַּת – לַדָּל.

 

שַׂחֲקִי כִּי גַּם בְּרֵעוּת אַאֲמִין,

אַאֲמִין, כִּי עוֹד אֶמְצָא לֵב,

לֵב תִּקְוֹתַי גַּם תִּקְוֹתָיו,

יָחוּשׁ אֹשֶׁר, יָבִין כְּאֵב.

 

אַאֲמִינָה גַּם בֶּעָתִיד,

אַף אִם יִרְחַק זֶה הַיּוֹם,

אַךְ בּוֹא יָבוֹא – יִשְׂאוּ שָׁלוֹם

אָז וּבְרָכָה לְאֹם מִלְּאֹם.

 

יָשׁוּב יִפְרַח אָז גַּם עַמִּי,

וּבָאָרֶץ יָקוּם דּוֹר,

בַּרְזֶל-כְּבָלָיו יוּסַר מֶנּוּ,

עַיִן-בְּעַיִן יִרְאֶה אוֹר.

 

יִחְיֶה, יֶאֱהַב, יִפְעַל, יָעַשׂ,

דּוֹר בָּאָרֶץ אָמְנָם חָי

לֹא בֶּעָתִיד – בַּשָּׁמַיִם,

חַיֵּי-רוּחַ לוֹ אֵין דָי.

 

אָז שִׁיר חָדָשׁ יָשִׁיר מְשׁוֹרֵר,

לְיֹפִי וְנִשְׂגָּב לִבּוֹ עֵר;

לוֹ, לַצָּעִיר, מֵעַל קִבְרִי

פְּרָחִים יִלְקְטוּ לַזֵּר.

 

על האתגר של "שפוך חמתך":
ליל הסדר נקשר בזיכרונם של יהודים בימי הביניים עם שורה של עלילות -דם. פעם אחר פעם
הואשמו יהודים בהאשמה האבסורדית והמרושעת, שלפיה הם רוצחים ילד נוצרי כדי להשתמש
בדמו לאפיית מצות. פעם אחר פעם הייתה עלילת הדם עילה לפרעות, למעשי רצח ולרדיפת
היהודים.
החרדה, הכאב והעלבון שאלה גרמו מצאו את ביטויים בנוסח של "שפוך חמתך", המופיע בהגדות
המסורתיות. נוסח זה, הנאמר בהתרסה אל מול דלת פתוחה לרווחה, מייחל לנקמה ולעשיית דין
בגויים.
אנו מצוּוים לזכור פרק קשה זה בתולדות עמנו. אנו מצווים לחוש בחרדתם ובעלבונם של דורות
עברו ולהזדהות אתם. לא נוכל לחיות כמי שיצאו ממצרים אם לא נישא בלבנו גם זיכרון זה. אשר
על כן ראוי לנו לקרוא שורות אלה מההגדה.
אולם למרות שאימי ימים אלה מעלים בנו בעוז תחושות חרדה ומאיימים לעורר בנו את יצר
הנקמה, איננו רשאים להשתעבד לזיכרון האימים. איננו רשאים לייחל לנקמה ולרדיפת הגויים בידי
האל, כאילו לא היו גם הם בניו ובנותיו, נבראים בצלם המצוּוים כמונו לבקש את דרך הטוב והישר.

איננו רשאים להמשיך ולנהוג כאילו לא היינו עם חופשי בארצנו, כאילו לא נטלנו על עצמנו את
האחריות הכרוכה בעצמאות, לפתוח פרק חדש בחיינו.
הרב יהוידע עמיר

כוס מים חיים – כוסה של מרים
המסורת מכנה את יציאת מצרים "גאולה ראשונה". היא מספרת על העם כולו – נשים וגברים –
שיצאו ממצרים לחירות עולם. אולם במשך דורות רבים הוצנע חלקן של הנשים באירוע, כמו מה
שנעשה לקולן ול תרומתן בתחומים אחרים. כשאנו מקיימים את המצווה לספר ביציאת מצרים
אנחנו מצוּוים לשוב ולהעניק לקול זה את מקומו. בבואנו לעשות זאת, זוהרת לפנינו באור יקרות

דמותה של מרים הנביאה, אחותו הבכורה של משה, שחכמת לבה, הכרעותיה ודבר אלוהים אליה
נטלו חלק מכריע בגאולת מצרים.

המסורת מספרת על בארה של מרים שהשקתה את העם בדרכו. נמזוג כוס ברכה נוספת, כוס מים
חיים, כוסה של מרים, לסמל את השוויון בין בני האדם באשר הם.

מוזגים כוס מים צלולים, מציבים אותה ליד כוס של אליהו הנביא ואומרים:
יְׁהִי רָצוֹן מִלְׁפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֶאֱלֹהֵי אמוֹתֵינוּ ואֲבוֹתֵינוּ,
שֶתדְׁרִיכֵנוּ לׁהרְׁבּוֹת חֵרוּת וְׁשִוְׁיוֹן בְּׁעוֹלָמֵנוּ, וְׁנֶאֱמר: אָמָן .

בהיותנו מסובים כבני חורין על שולחן הסדר נרים כוס-מרים :

זוֹ שֶעָּמדָּה מוּל אָּבִּיהָּ עַ מרָּם וּמוּל גזֵרַת הַמֶלֶך פַ רעֹה;
זוֹ שֶשָּפעָּה והֵבִּיאָּה לָּעַם אֶת באֵרָּהּ עַל ידֵי רצוֹנָּהּ וחִּיִּּוּתָּהּ;
זוֹ שֶדִּברָּה לשוֹן הָּרַע עַל אֲחִּיהָּ עַל מנַת להַגֵן עַל הָּאִּשָּה הָּעֲזוּבָּה;
זוֹ שֶלָּקתָּה בצָּרַעַת וּבִּ זכוּתָּהּ עָּמַד הָּעַם במִּבחַן הַנֶאֱמָּנוּת;
זוֹ שֶנִּקראָּה 'עֲזוּבָּה' ונִּלקחָּה לאִּשָּה עַל – ידֵי כָּלֵב שֶמָּרַד בעַצַת חֲבֵרָּיו הַ מרַ גלִּים;
זוֹ שֶזִּ כתָּה אֶת מֹשֶה בחֵטא, עַל מנַת שֶיִּּ תעַלֶה למַ דרֵגָּתָּהּ;
זוֹ הַמַ זכִּירָּה לָּנו, שֶבאֵר- הַשֶפַע והַחִּיּוּת הוֹלֶכֶת עִּמָּנוּ בַאֲשֶר נֵלֵךְ.
ע"פ הרב שלמה פוקס

 

מי מרים
הרבה תמר דבדבני

לאֹ בוֹר מִּתמַלֵא מִּגִּשמֵי ברָּכָּה,
לאֹ מַעיָּן נִּסתָּּר,
באֵר חֲפָּרוּהָּ רוֹעִּים ורוֹעוֹת

להַשקוֹת צִּמאֵי מִּדבָּר.

לאֹ נָּהָּר זוֹרֵם וסוֹחֵף בעָּצמָּה
מַ שכִּיחַ, משַכֵךְ כאֵבִּים,
באֵר חֲפָּרוּהָּ בַלֵב בנֵי חוֹרִּין,
במַסַע לתִּקוָּה, לַחַיִּּים.

לאֹ יָּם סוֹעֵר נֶחֱצָּה לִּרוָּחָּה
בנֵס פִּתאוֹמִּי ויָּחִּיד,
באֵר – חֲפָּרוּהָּ ידֵי אָּדָּם,
מִּ תחַדֶשֶת בכָּל יוֹם תָּּמִּיד.

לאֹ סִּפוּר יָּשָּן שֶאֵין לוֹ דוֹרֵש,
לאֹ תּמוּנָּה שֶאָּבדָּה לעוֹלָּם,
באֵר חֲפָּרוּה-סִּפרוּהָּ דוֹרוֹת
זִּכרוֹן מֵי-תָּּמִּיד, מֵי-מִּריָּם.

לשנה הבאה בירושלים הבנויה, לשנה הבאה בירושלים של שלום