דבר תורה פרשת שופטים תשע"ט

שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן־לְךָ בְּכָל־שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ לִשְׁבָטֶיךָ וְשָׁפְטוּ אֶת־הָעָם מִשְׁפַּט־צֶדֶק)דברים טז יח(

לֵךְ־אֶל־נְמָלָה עָצֵל רְאֵה דְרָכֶיהָ וַחֲכָם: אֲשֶׁר אֵין־לָהּ קָצִין שֹׁטֵר וּמֹשֵׁל: תָּכִין בַּקַּיִץ לַחְמָהּ אָגְרָה בַקָּצִיר מַאֲכָלָהּ" (משלי ו, ו-ח).

השבת נקדם בברכה את חודש אלול. זה המביא עמו את בשורת תום הקיץ. זכיתי לראות כבר עמודי חצבים בתחילת תחילתה של פריחה ובעיקר – טורי נמלים עמלות וחרוצות, החורצות את המדרכות והשבילים בהתכוננות סיזיפית לחורף. גם חזלינו ראו לנגד עיניהם את טורי הנמלים כשקראו את פרשת השבוע שלנו, פרשת שופטים:

"ומהו "ראה דרכיה וחכם"? רבותינו אומרים: ראה דרך ארץ שיש בה שבורחת מן הגזל, אמר ר' שמעון בן חלפתא: מעשה בנמלה אחת שהפילה חיטה אחת והיו כולם באות ומריחות בה, ולא היתה אחת מהן נוטלת אותה, עד שבאה אותה שהיתה שלה ונטלה אותה. ראה חכמה שיש בה! וכל השבח הזה שיש בה, שלא לָמְדָה מבריה, ולא שופט ולא שוטר יש לה, שנאמר: "אשר אין לה קצין שוטר ומושל". אתם, שמִנִּיתִי לכם שופטים ושוטרים, על אחת כמה וכמה שתשמעו להם. הוי: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך".  (דברים רבה, פרשת שופטים, פרשה ה סימן ב').

אם הנמלים מצליחות ללא שופטים ושוטרים – על אחת כמה וכמה – אנחנו, בני אנוש בעלי תבונה, שיש עלינו שוטרים ושופטים – צריכים לעמוד בפיתויי היצר.

ובייחוד בימים אלו, תחילת אלול – ימים של הכנה וסליחה אנחנו יכולים ללמוד מן הנמלה:

אמר ר' יהודה בן פדייה: עתידין הרשעים לומר לפני הקב"ה לעתיד לבוא: ריבון העולמים, הניחנו ונעשה תשובה לפניך. והקב"ה אומר להם: שוטים שבעולם, בעולם הזה שהייתם בו דומה לערב שבת. והעולם הזה דומה לשבת. אם אין אדם מתקן עצמו בערב שבת מה אוכל בשבת […]  ועוד, היה לכם ללמוד מן הנמלה, זהו שכתוב: לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם. ומה היא חכמתה? אשר אין לה קצין שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה. ר' אליעזר שאל את ר' יהושע, אמר לו: רבי, פסוק זה מהו פירושו? אמר לו: הנמלה אין לה שוטר ולא מושל להחכימה, אלא חכמתה ממנה. והרשעים היה להם ללמוד ממנה, אלא התחזקו בעצלותם ובטפשותם ולא עשו תשובה, לפיכך אמר שלמה: עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך". (מדרש משלי בובר: פרשה ו סימן ו) .

זה הזמן להתעורר, לא להתעצל, לעשות בדק בית.

חלקנו יכולים לעשות זאת, כנמלה, ללא קצין ומושל, ללא שוטרים ושופטים – אלא מתוך עצמנו.

ובחלק מהמקרים יש להיעזר בשופטים היושבים בבירה (ובכלבי השמירה של הדמוקרטיה הישראלית היושבים ברחוב דוד המלך), המסייעים לנו להסיר רשעים מעל הבמה הציבורית או לפחות מבית המחוקקים.

שתהיה לכולנו שבת שלום וחודש אלול טוב!

הרב אלונה ניר קרן