דבר תורה לשבת פרה תשפ"א

לשבת השבוע קוראים במסורת שלנו – שבת פרה.

חז"ל תיקנו, כלומר קבעו, שהשבת שלפני שבת החודש – היא השבת שלפני ראש חודש ניסן – בנוסף לקריאת הפרשה הרגילה, נקרא גם על הפרה האדומה. כן, זו הפרה המיוחדת שמהאפר שלה היו מכינים את המים שהיו מטהרים מטומאת המת.

ומדוע צריך לקרוא פרשה זו לקראת חג הפסח?

אומר הפירוש על השולחן ערוך –  "משנה ברורה" מסוף המאה ה-19 – "שכן היה שריפתה במדבר סמוך לניסן כדי להזות בה את ישראל באפר החטאת מיד אחר הקמת המשכן כדי שיהיו טהורים ויוכלו לעשות הפסח בזמנו לכך קורין פרשה זו להתפלל לפניו יתברך, שגם עלינו יזרוק מים טהורים במהרה.

במקרה גם בפרשת השבוע שלנו "פרשת כי תישא" יש פרה – או יותר נכון עגל – עגל של זהב.

לבני ישראל, עבדים שזה עתה השתחררו, נמאס לחכות למשה שנעלם אי שם בהר סיני לפני כארבעים יום- יחזור והם מצליחים לשכנע את אהרון ליצור להם עגל זהב כדי שיוכלו להשתחוות ולחולל לפניו.

השבוע רחשה התקשורת עם אמירות וסרטונים לגבי חיה אחרת – הפעם אלו כלבים והמנהג הרפורמי לכאורה לערוך להם בר (או בַּארק) מצווה. וכל זה כתגובה לפסק הדין המאשר כי גם גיורים רפורמים וקונסרבטיביים המבוצעים בארץ, תקפים לחוק השבות.

אז נאמר לפני הכל – אין טקסי בארק מצווה לכלבים בבתי כנסת רפורמים או המבוצעים על ידי רבנים רפורמיים – לא בישראל וגם לא בארה"ב. לא כל קבוצה של אנשים שלובשת כיפות ורוקדת עם כלבים עטופים בטליתות – הם יהודים רפורמיים. חד משמעית – זה שקר גס ושפל. דמגוגיה מקבילה למצעד הבהמות של בן גביר וסמוטריץ' הנאורים.

לפני מספר שבועות, חברת הקהילה היקרה ד"ר מורית בארי, כתבה בקבוצה הקהילתית על מותו של חתולם האהוב. זכיתי להכיר וללטף את החתול המפואר שלהם יותר מפעם אחת וברור לי כמה הוא היה חלק ממשפחתם ויקר לליבם. אך האם הייתי מציעה למשפ' בארי לומר עליו קדיש? התשובה החד משמעית שלי היא – לא! האם אני יכולה להיות אמפטית לכאבם ולהציע אמירה דתית או רוחנית שתלווה את הפרידה ממנו – בוודאי שכן. וכאן טמון ההבדל הגדול.  ובעיני הקשר הישיר לשתי פרשות השבוע שלנו – מי שהופך את הטקס, את הפולחן, את האמצעי לעיקר – לאובססיה של ממש– קל לו להתבלבל. קל לו לחשוב שכולם עובדי אלילים כמותו. קל לו לפספס את העיקר ומכאן הדרך הקצרצרה להסתה ולהתרת דם. פלורליזם, שאני מאמינה גדולה בו, ומכבדת כל אמונה של אדם השונה ממני – נגמר כאשר אנשים נבזים משקרים ומסיתים כלפי אמונם ופועלם של אנשים שונים מהם.

מי יתן וברוח שבת פרה – יותזו על כולנו קצת מי טהרה, עם או בלי אפר של פרה אדומה – כאלו שינקו את השנאה הקנאה, צרות העין והתחרות.

ואסיים במילותיו של הרבי מברסלב – "רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת לאמיתה כי לא באנו לזה העולם בשביל שנאה וקנאה וקנטור ושפיכות דמים. רק באנו לעולם כדי לעשות הטוב והישר לפניך….כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

שתהיה לנו שבת של טהרה ושל שלום