בתי המדרש

בית מדרש עם צביקה גילת

המפגשים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 17.00-19.00 בספריה של קהילת "קמץ", 

במתכונת של שלושה מפגשים שבועיים בזה אחר זה, שבוע הפסקה, וחוזר חלילה .

 מחיר: 200 ש"ח לחודש, שישולמו ל"קמץ".

מועדי המפגשים יקבעו יחד עם הקבוצה.

בית מדרש עם יכין בעז זית