דבר תורה לשבת תשובה תשפ"א

דבר תורה לשבת תשובה

ערב יום הכיפורים שצמוד השנה לשבת תשובה, נותן לנו הזדמנות של ארבעה ימים רצופים לשים לב לכל הדברים בהם אנו צריכים לשוב,
לתקן את דרכינו, בטח ובטח לפני שאנחנו משליכים את האחריות על אנשים אחרים.
נדמה לי שהשנה יותר מכל – רגע לפני שאנחנו נכנסים לשיאם של ימי תשובה, נעצור
ונביט גם על הדברים הטובים, הממלאים, הקטנים שעשינו במהלך השנה החולפת:
אהבנו
בֵּרכנו
גמלנו חסד
דרשנו צדק
הִשתאינו
והקשבנו
זכרנו טוב

ועל כולם אלוה נפלאות – ברך אותנו, חזק אותנו, שלח לנו מאורך

חיבקנו
טיפלנו
יראנו חטא
כבשנו יצר
למדנו מטעויות
נולדנו
סעדנו
עזרנו
פתחנו דלת

ועל כולם אלוה נפלאות – ברכי אותנו, חזקי אותנו, שלחי לנו מאורך

צחקנו
קֵרַבנו
רקדנו
שמרנו תורה
תמכנו

ועל כולם אלוה נפלאות – ברכי אותנו, חזקי אותנו, שלחי לנו מאורך


ימי תשובה משמעותיים לכולנו.